Bibarecords
Distrubition

innehåll distr
Erica Skogen distribueras i Sverige av Universal

USA och övriga världen (endast Jazz CD):

NorthCountry Distributors Cadence Building, Redwood
NY 13679 U.S.A.

Tel: 315-287-2852
Fax: 315-287-2860

North Country
Sök och beställ Jazz-CD från "The Cadence Music Sales Pages"

I Sverige kan vissa CD även beställas direkt från BIBA Records genom att skicka ett mail till sales@bibarec.com eller ringa 070-3730038BIBA Records
Berge 145, 832 96 FRÖSÖN, Sverige
mobil: 070-3730038, fax: 063-137898
www.bibarec.com   sales@bibarec.com